Il·lm. Mn. Teodor Suau i Puig

Càrrec: Degà-President del Capítol Catedral

Nascut: 06/06/1947 - Palma

Ordenat: 13/06/1971

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mons. Lluc Riera i Coll

Càrrec: Procurador major de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat i director de la Casa Sacerdotal de Sant Pere i San Bernat

Nascut: 23/03/1948 - Palma

Ordenat: 28/05/1972

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Francesc Ramis i Darder

Càrrec: Vicedegà, viceadministrador, secretari, canonge responsable de l'àrea d'Evangelització

Nascut: 06/01/1958 - Palma

Ordenat: 27/09/1987

Presa de possesió: 28/10/2014

M. Il·ltre. Mn. Antoni Vera i Díaz

Càrrec: Canonge responsable de l'àrea de Pastoral Sacramental

Nascut: 25/08/1957 - Palma

Ordenat: 21/06/1987

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Ramón Lladó i Rotger

Càrrec: Canonge Penitenciari

Nascut: 11/05/1954 - Sóller

Ordenat: 16/05/1981

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Antoni Riutort i Fullana

Nascut: 09/01/1950 - Son Carrió

Ordenat: 31/03/1979

Presa de possesió: 27/10/2018

M. Il·ltre. Mn. Mateu Jesús Tous i Vanrell

Càrrec: Canonge responsable del departament de Cultura i del departament d'Infraestructures i Serveis

Nascut: 08/01/1959 - Palma

Ordenat: 19/06/1993

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Pere Nicolau Oliver i Vives

Càrrec: Prefecte de Litúrgia i Música

Nascut: 05/07/1968 - Deià

Ordenat: 08/01/1995

Presa de possesió: 03/07/2019

M. Il·ltre. Mn. Josep Adrover Vallbona

Nascut: 03/04/1969 - Calonge - Santanyí

Ordenat: 07/01/1996

Presa de possesió: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Antoni Jesús Dols Salas

Nascut: 06/07/1963 - Palma

Ordenat: 19/11/1989

Presa de possesió: 15/12/2021

M. Il·ltre. Mn. Llorenç Tous i Massanet

Nascut: 23/12/1933- Capdepera

Ordenat: 19/03/1957

Presa de possesió: 10/02/1962

M. Il·ltre. Mn. Joan Bestard i Comas

Nascut: 23/08/1940 - Lloseta

Ordenat: 20/06/1965

TPresa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Pere Torres i Siquier

Nascut: 29/11/1930 - Sa Pobla

Ordenat: 20/06/1954

Presa de possesió: 29/06/1994

M. Il·ltre. Mn. Joan Darder i Brotat

Nascut: 14/02/1944 - Alcúdia

Ordenat: 26/03/1967

Presa de possesió: 02/06/1999

M. Il·ltre. Mn. Gabriel Amengual i Coll

Nascut: 25/01/1943 - Sta. Eugènia

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Joan Bauzà i Bauzà

Nascut: 20/05/1944 - Vilafranca

Ordenat: 18/06/1967

Presa de possesió: 23/12/2002

M. Il·ltre. Mn. Miquel Pons i Melià

Nascut: 27/10/1942 - Porreras

Ordenat: 19/06/1966

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Bartomeu Moll i Ribas

Nascut: 24/11/1943 - Montuïri

Ordenat: 18/06/1967

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mn. Bartomeu Veny i Vidal

Nascut: 03/10/1940 - Palma

Ordenat: 16/06/1973

Presa de possesió: 31/01/2014

M. Il·ltre. Mons. Andreu Genovart i Orell

Nascut: 26/11/1943 - Colònia Sant Pere

Ordenat: 21/06/1969

Presa de possesió: 27/10/2018

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.