Arxiu Capitular

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) és l’arxiu de la Catedral de Mallorca. La seva missió és la de recollir, conservar, catalogar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic que la Catedral de Mallorca ha generat, des de la seva creació (segle XIII) fins a l’actualitat. Amb tot, també conserva fons documentals i col·leccions que hi han estat donats per persones o entitats.

L’ACM es troba a l’edifici de la Casa de l’Almoina i és un arxiu de titularitat privada amb accés públic i gratuït.

Archivo 1

Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 h a 14 h

Les condicions d’accés es troben detallades a la Normativa

 • Plaça la Seu s/n 07001 Palma
 • Telèfon: 971 713 133 Ext. 417
 • Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L’Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) s’encarrega de reunir, catalogar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic de la Catedral de Mallorca. Per dur a terme aquesta tasca, els serveis que ofereix són els següents:

SERVEI DE DOCUMENTACIÓ

La finalitat principal de l’arxiu és catalogar la documentació –sigui en el format que sigui– per tal que els usuaris puguin consultar-la en sala. Amb tot, tenint en compte el seu estat i valor, i gràcies a la digitalització d’aquests darrers anys, hi ha documents que es poden preservar de la consulta en original, i els investigadors poden accedir-hi –com també a tots els documents més recents que són originals digitals– a través de la versió digital corresponent, disponible als ordinadors de la sala de lectura.

SERVEI A LA CATEDRAL

A banda de posar la documentació a l’abast de la societat, l’ACM també facilita a tots els departaments i serveis de la Catedral de Mallorca –en especial, el Departament de Cultura– les fonts bibliogràfiques i documentals que custodia. A part d’ajudar-los en la gestió documental, col·labora amb l’Àrea de Patrimoni per qüestions de conservació i consulta documental, i amb l’Àrea de Gestió Cultural per les de difusió (publicacions, exposicions, visites, etc.).

SERVEI DE DIGITALITZACIÓ

L’objectiu de la digitalització preventiva és millorar la conservació dels documents originals –especialment els d’accés restringit pel seu estat o valor– i, així, poder-los seguir oferint als usuaris. A més, la seva reproducció digital també facilita la consulta no presencial d’aquells documents sol·licitats pels investigadors que no es poden desplaçar a les instal·lacions.

SERVEI DE FORMACIÓ

L’ACM té signats convenis de pràctiques amb diferents entitats (universitats, escoles, conservatori, etc.), per tal que els seus alumnes puguin conèixer de primera mà les tasques desenvolupades a l’arxiu i, així, ampliïn la seva formació en el camp de l’arxivística. A més, també ofereix cursos –centrats en arxius eclesiàstics, paleografia, digitalització, preservació digital, etc.– i visites a grups –acadèmics o no– que hi estiguin interessats.

SERVEI DE DIFUSIÓ

L’ACM pretén donar a conèixer els fons custodiats, funció assolida amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Catedral de Mallorca i amb l’actual recopilació bibliogràfica. Actualment es treballa per, d’una banda, reunir les publicacions de la Catedral de Mallorca, i les edicions més recents relacionades amb la Catedral; i per, una altra, oferir la descripció de diferents documents remarcables custodiats a l’arxiu.

SERVEI DE CERTIFICATS SAGRAMENTALS

Des de la seva constitució, l’arxiu ha custodiat els llibres sagramentals i, també, s’ha encarregat de l’expedició dels certificats sagramentals. Aquests certificats, sobretot els de baptisme, són imprescindibles per rebre altres sagraments, com la primera comunió o el matrimoni, i també poden servir com a prova per demanar la nacionalitat.

Consulta

L’ACM conserva la documentació que la Catedral de Mallorca ha generat d’ençà de la seva creació, i també tots els fons documentals i col·leccions que hi han estat donats per diverses persones o entitats. Per motius de conservació, part de la documentació antiga només es pot consultar en versió digital.

Digitalització

L’ACM fa servir la digitalització com a tècnica de conservació i difusió del seu patrimoni documental. Així, garantim que els usuaris puguin consultar els documents originals –especialment els d’accés restringit pel seu estat i/o valor– en versió digital.

A banda de poder sol·licitar les digitalitzacions que necessiteu (per ús personal o publicacions), a partir d’ara podeu visualitzar els documents ACM ja digitalitzats. Per accedir-hi, seguiu els següents passos:

 • Consultau el Catàleg de l’Arxiu Capitular de Mallorca a l’apartat de Consulta
 • Revisau que la documentació que us interessa apareix al llistat de documents ja digitalitzats
 • Registrau-vos a l’àrea de digitalització per sol·licitar-los. Aquest registre s’haurà de fer cada vegada que vulgueu documentació nova, i el màxim de documents per comanda és de 5.

En haver fet el pagament corresponent, podreu accedir a l’àrea, on podreu visualitzar la documentació durant 5 dies naturals (renovables) des del vostre ordinador. Els preus són els següents:

 • Pergamins i Cartes reials, 5 € *
 • Resta de documents, 10 € *

* Preus sense IVA inclòs.

Genealogia

Per facilitar la recerca genealògica, els interessats trobaran digitalitzats els índexs de baptismes, matrimonis i defuncions de la Seu.

És important tenir en compte que aquí només hi ha els registres sagramentals de la Catedral. Per consultar els baptismes, matrimonis o defuncions de qualsevol altra parròquia, cal adreçar-se a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.

MÉS INFORMACIÓ

 • L’accés es fa mitjançant un fitxer PDF amb totes les imatges de l’índex del llibre en paper.
 • No és un accés a una base de dades ni a una transcripció en format electrònic, sinó que s’accedeix a les fotografies de l’índex del manuscrit.
 • En cadascun dels desplegables de baptismes, matrimonis i defuncions hi ha una taula amb 3 columnes que corresponen al número del volum, anys que conté el llibre i la signatura.
 • A l’enllaç de cada llibre (a la columna del volum) es pot descarregar l’índex en PDF.
 • Els índexs dels volums 1, 10 i 12 de baptismes i del volum 1 de matrimonis estan transcrits en format electrònic. Per tant, permet fer-hi cerques.
 • La cerca s’ha de fer pel llinatge de la persona en qüestió. En el cas dels matrimonis, normalment la indexació està feta pel llinatge d’ambdós contraents, però a vegades només ho està per la del marit.
 • En la pestanya de marcadors del visor de PDF hi ha un accés directe a les lletres per ordre alfabètic, talment com si fos el llibre en paper.

Per sol·licitar els registres corresponents, cal enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb les dades següents:

 • Signatura
 • Número del volum
 • Foli
 • Nom i llinatges de la persona en qüestió
 • Any de naixement/matrimoni/defunció

Certificats sagramentals

Els certificats sagramentals poden ser de baptisme o matrimoni.

Per a l’obtenció del certificat de baptisme cal aportar la següent informació:

 • Nom i llinatges de la persona interessada
 • Nom i llinatges del pare i la mare
 • Data de naixement de la persona interessada
 • Data de baptisme (mínim, l’any)
 • Telèfon de contacte
 • Si el certificat ha de sortir de la Diòcesi de Mallorca haurà de ser legalitzat pel notari eclesiàstic

Si el certificat de baptisme es demana per catequesi o comunió dins la Diòcesi de Mallorca, es pot emetre un volant de baptisme.

Per a l’obtenció del certificat de matrimoni cal aportar la següent informació:

 • Nom i llinatges dels contraents
 • Data del matrimoni
 • Telèfon de contacte
 • Si el certificat ha de sortir de la Diòcesi de Mallorca haurà de ser legalitzat pel notari eclesiàstic.

També es poden sol·licitar certificats de baptisme o matrimoni literals, és a dir, una còpia exacta de la inscripció tal com apareix al llibre sagramental.

Els certificats es poden recollir a l’Arxiu Capitular de Mallorca (Plaça de la Seu, s/n) qualsevol dia feiner, de 10 a 15 hores. Si ve el sol·licitant en persona només haurà de mostrar el DNI o document equivalent. Si n’és una altra, haurà de presentar el seu document d’identitat, una fotocòpia del DNI del sol·licitant i autorització signada per aquesta persona.

Les persones que resideixen fora de Mallorca poden sol·licitar l’enviament del certificat per correu postal. En aquest cas, prèviament hauran d’efectuar el pagament per transferència bancària.

Els preus dels certificats són els següents:

Certificat de baptisme o matrimoni 3€ *
Volant de baptisme 2€ *
Certificat literal de baptisme o matrimoni 6€ *
Tramitació de la signatura del notari 3€ *
Enviament per correu certificat Segons tarifes de Correus *

* Els certificats sagramentals estan exempts d'IVA, per bé que les tarifes de Correus en poden incloure.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.