Constitució de la comissió directora de la Càtedra

El passat dimecres 2 d’octubre s’ha constituït la comissió directora de la Càtedra Seu de Mallorca, d’acord amb el conveni signat el dia 10 de setembre entre la UIB i la Catedral de Mallorca. 

La comissió directora està integrada pel rector de la UIB, el Sr. Llorenç Huguet, els vicerectors, el Sr. Enrique García i la Sra. Joana Maria Seguí, el degà-president del Capítol, Mn. Teodor Suau i els canonges Mn. Francesc Ramis i Mn. Mateu Tous. 

En el transcurs de l’acte es va procedir al nomenament oficial de la directora de la  Càtedra, la professora d’història de l’art de la UIB, la Sra. Mercè Gambús. A continuació s’ha presentat el programa d’activitats anual que inclou les següents accions:

  1. Coordinació cientificotècnica del Departament de Cultura que integra les àrees: Arxiu Capitular, Conservació de Patrimoni, Gestió Cultural i Museus.
  2. L’organització d'un curs de divulgació patrimonial de la Catedral, conjuntament entre la Càtedra, la UIB i la Seu de Mallorca.
  3. La col·laboració editorial, conjuntament entre la Càtedra, la UIB (Edicions UIB) i la Seu de Mallorca. Publicació llibre: Sr. Miquel Ballester Julià, Evolució constructiva de la Catedral de Mallorca. Història, tècniques i materials en els llibres de Fàbrica (1570-1630).
  4. La col·laboració científica, acadèmica i editorial en la programació i gestió de les I Jornades de Cultura i Art Sacre de Mallorca.
  5. La col·laboració científica i acadèmica en la programació i gestió d’un simposi internacional, dedicat a la transversalitat del coneixement aplicat a l’àmbit cultural religiós.


DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.