En el marc dels estudis preliminars efectuats a la capella de l'orgue major de la Catedral, per conèixer millor el seu estat de conservació, s'han realitzat una sèrie d'excavacions de cales, dirigides per l'arqueòloga Francisca Torres, que compten amb l'aprovació i seguiment del Servei de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, amb l’objectiu de conèixer la capacitat de resistència dels materials i sistemes constructius del propi immoble i assegurar, d'aquesta manera, la seva estabilitat.

La capella de l'òrgan es troba oberta a la nau lateral nord, de l'Evangeli, i annexa, pels seus costats, a les capelles del Davallament de Crist i a l'avantsagristia de "Vermells", i per la seva part posterior, amb la sala capitular gòtica. Aquesta capella, a diferència de totes les altres, es troba dividida horitzontalment, en dues plantes, denominant capella de la Pietat a la part situada a la planta sòl i capella de l'òrgan, a la planta superior. La subdivisió de l'espai longitudinal, que divideix la part baixa de l'alta, es va realitzar mitjançant una volta que segueix el mateix esquema constructiu de volta sexpartita que trobem en totes les capelles laterals de la Catedral, però aquesta presenta una secció més rebaixada, donant lloc a arcs torals de mig punt i un arc former rebaixat.

DSC 4307

 

Les nou cales que s'han practicat en el paviment de la capella superior, o el que és el mateix, sobre l'extradós de la volta de la capella de la Pietat, han permès conèixer de primera mà el sistema de construcció del forjat d'aquesta part de la Catedral, que es remunta a l'any 1478.

Les seccions estratigràfiques realitzades durant l'excavació han permès constatar que tot el que s’ha observat fins ara correspon a el moment en què es va aixecar la capella, ja que no s'ha advertit cap indici d’anteriors remocions o afegits de material. Dels elements trobats són potser les ceràmiques (gerres i alfàbies) les peces més representatives, per ser una mostra més d'un sistema constructiu molt arrelat i amb paral·lels dins de la pròpia Catedral. Aquestes ceràmiques les feien servir els mestres picapedrers per solucionar el pas de les seccions irregulars de les voltes, a les seccions planes necessàries per donar lloc a sòls, terrasses planes, etc.

 

En el cas de la volta de la capella de la Pietat, sobre la qual es disposa l’orgue major, s'han localitzat un important nombre de gerres, algunes fins i tot amb marques de mangra, segurament relacionades amb el seu procés de producció o taller d'origen. La major part de ceràmiques es localitzen, efectivament, en els ronyons de la volta, complint amb la seva funció d'omplir el buit entre plementeries sense carregar pes a la volta. Al costat de les ceràmiques, s'han trobat també, com a material de rebliment, fragments de pedra marès de diferents mides, alguns reutilitzats, com és el cas d'un fragment procedent de la traceria d'un vitrall.

masm

Aquestes troballes signifiquen una important aportació objectiva a la investigació científica sobre l'evolució constructiva de la Catedral suposant una constatació més de com s'aplicaven els coneixements i mètodes tradicionals en l'edificació de les catedrals.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.