El cor de la Seu cerca noves veus

El Capítol Catedral de Mallorca, òrgan gestor del Cor de la Catedral, convoca proves selectives per a la cobertura de diferents veus el pròxim 14 de novembre. El termini d'inscripció a les proves finalitzarà el 6 de novembre.

El Capítol Catedral de Mallorca publica la Convocatòria per a la conformació del Cor Polifònic Mixt de la Catedral, que tendrà com a director Raúl Martínez Villanueva.

El grup coral tendrà com a principal objectiu participar en celebració de l'Eucaristia dominical, així com altres celebracions d'importància en el calendari litúrgic.

La convidada es fa extensiva als homes i dones que tenguin aptitud i qualitats segons les bases de la convocatòria. Així, els aspirants hauran de remetre al Degà-President del Capítol una instància acompanyada del Currículum Vitae, on constaran els estudis musicals i l'experiència vocal i/o coral, així com els documents que l'aspirant estimi convenients i que acreditin el seu nivell de formació i experiència. Pots descarregar-te aquí el model oficial.

La selecció de veus dels participants es durà a terme el dissabte 14 de novembre entre les 10.00 i les 15.00 hores a la Catedral Mallorca. A causa de les restriccions per la COVID-19, els aspirants seran citats, per cordes, a hores diferents.

Les proves consistiran en:

  1. Exercici de vocalització.
  2. Interpretar dues cançons/lieder/chansons en diferents idiomes i estils de lliure elecció.
  3. Una ària d'oratòria de lliure elecció.
  4. El tribunal podrà, a més, sol·licitar el següent exercici:
    • Una o dues lectures a primera vista.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.