Al.lot amb pans 

 

Joan Bauza

 

Li agrada a Déu tenir col·laboradors. Se’n serví per les seves grans obres, Abraham i Moisès, per exemple. Se’n serví per transmetre els seus missatges, Elies, Jeremies, i tots els profetes. Es serví de Maria, per fer possible la gran operació que rebé nom d’encarnació, l’obra que tingué pes per dividir la història en un abans i un després.

El que esdevé més delitós de l’operar de Déu és que no sols es serveix dels grans, també li agrada servir-se dels senzills, persones que per la seva edat, preparació o posició social tan sols poden col·laborar amb petits detalls. I aquest és el cas del subjecte de la figura, aquell “un de tants”, i per més senyes un al·lot, un membre d’aquella edat a la que l’època tan poca importància atorgava.

Fou Jesús qui feu el miracle de la multiplicació dels pans. Però tot començà pel gest petit d’una persona petita. Com la dona vídua, l’al·lot entregà tot el que tenia. I tenia sol cinc pans - “ ¿què és això per a tanta gent?”. És poc per un negoci de forn, però és suficient per un miracle d’amor.

L’excusa de la petitesa no és vàlida en els àmbits del Regne. De la poquedat d’un al·lot, el Mestre en feu dinar per a una multitud.

 

20200127 Allot amb pans

Fotografia de Gabriel Roselló

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.