DISCURS PRESA DE POSSESSIÓ

 

Bon vespre. En nom de Mn. Pere Oliver i Vives i en el meu, vull començar agraint la confiança que tant el Sr. Bisbe com el Capítol de la Seu ha dipositat en nosaltres.

Som conscients que formar part d'un col·lectiu amb tants segles d’història és una responsabilitat i un repte que, actualment, no és certament fàcil. Molt més si tenim en compte que avui, no oblidem que estam al segle XXI, pertànyer a qualsevol estament de l'Església no és ni pot ser un privilegi que ens allunyi del món real, sinó una oportunitat per servir al món. I aquest servici, l'Església l'ha de fer i només el pot fer si té en compte allò que Jesús li va deixar com herència: l'amor incondicional, que troba el seu criteri de verificació i la seva eficàcia en la memòria constant dels pobres. Això és així perquè els pobres, tots aquells que no són tenguts en compte pel món, són els qui representen els veritables interessos del Regne: no l'acumular i el posseir, sinó el donar, donar-se i compartir.

Tant Mn. Pere com jo iniciam la tasca que el Capítol ens vulgui encarregar molt conscients de les pròpies limitacions, però amb la voluntat de servir el projecte evangelitzador de la Catedral, sempre vinculat i en contacte amb la realitat. Desitjam que sigui una feina fructífera i que sumi dins del conjunt de totes les feines que fan que la Seu sigui el que és, no només en aparença, sinó en la realitat: l'Església mare de la diòcesi de Mallorca.

Intentarem que aquest nou servei que se'ns ha encomanat s'afegeixi als altres que cada un de nosaltres duim a terme a les nostres parròquies i delegacions, sense que cap d'ells es vegi perjudicat.

Per això demanam l'ajuda de tots vosaltres, els membres del Capítol i de tots els cristians de l'Església de Mallorca, molt especialment dels qui avui heu volgut compartir amb nosaltres aquest moment. Ajudau-nos a mantenir-nos en el que és essencial, sabedors del que és important no són els signes externs, ni els vestits més o manco lluents sinó l'actitud interior amb la qual es fan les coses. Continuarem essent qui som. Això no canviarà la nostra manera de ser ni de fer, i sobretot no canviarà la convicció que només l'evangeli de Jesús pot transformar els cors de les persones i el món. Aquest és el contingut de la nostra opció, la que iniciarem el dia de la nostra ordenació, en què començarem a formar part del presbiteri de Mallorca i que ara continua amb il·lusió en aquesta nova etapa.

Moltes gràcies.  

 

Mateu J. Tous i Vanrell

Canonge del capítol Catedral de Mallorca.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.